Archive for the ‘Sănătate’ Category

Telegenia salvează România…

03.02.10

Când credeam că toate femeile au dreptul să fie fericite, adică ieri, pe 1 Martie, iată că am primit plângerea unei severinence, amărâtă de cum a fost tratată de sistemul medical al judeţului Mehedinţi. Dincolo de revolta firească când auzi astfel de lucruri, am fost foarte curios să văd ce anume a produs supărarea doamnei C. O să mă folosesc de iniţiale, tocmai pentru ca într-o perioadă ca asta, de sărbătoare sufletească, să nu lezez imaginea niciuneia dintre persoanele implicate…

Simţindu-se rău, se­ve­ri­neanca despre care fac vor­bire s-a deplasat la Spitalul Ju­deţean pentru a vedea ce şi cum, fiind conştientă că nu era o simplă „stare de rău” datorată schimbării ano­timpurilor. După ce i s-au recoltat diverse probe pen­tru analizele de labo­ra­tor, i s-a luat şi tensiunea ar­terială şi… surpriză, aparatul a indicat 18 cu 12!!! Speriată de valorile ridicate indicate de tensiometru şi îndrumată de asistenta medicală care i-a recoltat probele pentru la­­bo­rator, severineanca noas­­tră s-a deplasat la uşa doc­­torului T… Şi a aştep­tat… Şi a aş­teptat… Pre­ci­zăm că me­dicul respectiv era la ser­viciu, în timpul pro­gra­mului şi că în cabinet nu se afla niciun alt bolnav! După mai mult de 30 de minute de aştep­tare, s-a dezlegat şi misterul aşteptării: la doctor în ­ca­binet se afla o cu­nos­cută jur­nalistă din presa lo­cală, care…  realiza un inter­viu cu me­dicul respectiv!!! Că, după căderea comunis­mului, cultul personalităţii a de­venit un obicei comun, nu mai este niciun secret, dar să rişti vie­ţile oamenilor ca să ai po­sibilitatea să te vezi câteva minute pe ecranul televizo­ru­lui, mi se pare de-a dreptul abe­­rant, dacă nu cumva trea­ba dă de-a drep­tul în ires­ponsabilitate. Acum, stau şi mă întreb, da­că în locul unei te­leviziuni lo­­cale, me­dicului res­pectiv i-ar fi so­licitat un in­terviu o tele­vi­ziune naţio­na­lă, ca să nu scriu nu­mele vre­­unei reţele tv. de an­ver­gu­ră planetară, ce făcea dom­­nul care se ara­tă atât de gri­­juliu cu propria imagine re­­flectată în media? Îşi lua con­­cediu de studiu? Ple­ca din sistem? Probabil că nu, mai degrabă mai lăsa bie­ţii bol­­navi să tremure pe la uşa ca­­bine­tului, că ce pă­catele noas­tre, aş­tep­tând sau nu, până la urmă…, tot mu­rim… Aşa este, dom’ do­c­tor, nu-i supă­rare, mai bine aran­jaţi-vă freza, că v-a scă­pat o şu­viţă spre sprân­ceana dreap­­­tă şi nu dă bine în obiectiv…